Privacyovereenkomst

Deze overeenkomst legt uit welke data er van jou wordt verzameld, op welke manier deze wordt verwerkt en bewaard, wat er mee gebeurt, waarom ze verzameld wordt en hoe lang ze bewaard blijft. Tevens worden ook jouw rechten opgesomd inzake inzage of (sommatie tot) verwijderen ervan. Deze overeenkomst is laatst bijgewerkt op maandag 27 juni 2022.

Definities

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De DPO is tevens de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de applicatie.

Van wie worden gegevens verwerkt?

Gegevens worden verwerkt van alle spelers die akkoord zijn gegaan met deze privacyovereenkomst.

Verwerkte gegevens: welke en waarom?

Deze applicatie bewaart volgende gegevens om een correcte werking te garanderen:

In geen geval zullen deze gegevens gebruikt worden om de speler te identificeren. In geen geval zullen deze gegevens gedeeld worden met derde partijen.

Retentieperiode

Spelgegevens blijven gedurende 30 dagen bewaard op de server. Het doel van deze retentieperiode is zorgen dat de speler zijn spel kan pauzeren en op een ander tijdstip weer kan verderzetten. Dit kan gedurende 30 dagen na het pauzeren van het spel. De 30 dagen gaan in vanaf het moment dat de speler zijn browservenster sluit en hiermee ook het spel afsluit.

De speler heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens van de server te verwijderen. Dit kan doormiddel van de knop "Spelgegevens verwijderen" in het menu van de applicatie.

De speler heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens van de server te laten verwijderen door middel van een GDPR - aanvraag naar de DPO (zie verder).

De speler heeft ten allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien door middel van een GDPR - aanvraag naar de DPO (zie verder).

Beveiliging

De DPO zorgt voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Alle gepaste technische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging, ontoegankelijkheid of openbaarmaking te voorkomen.

Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zal de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden, alsook de personen wiens gegevens het voorval betreft indien dit lek een ernstig gevaar voor deze laatsten zou kunnen uitmaken.

Lokale gegevens en cookies

De applicatie maakt geen gebruik van cookies.

De applicatie slaat de UUID4 van de spelsessie op in de lokale opslag van de browser om na het sluiten van de browser of het vernieuwe van de pagina het spel opnieuw in te laden.

GDPR - gerelateerde aanvragen aan de DPO

De DPO voor de applicatie is bereikbaar via het e-mailadres gdpr@levls.be. Alle GDPR - gerelateerde aanvragen naar dit e-mailadres worden binnen de wettelijke termijn van 48 uur beantwoord.